cz de

Zaměření

Firma se snaží nabídnout zákazníkům komplexní servis tj. kompletní výrobek včetně povrchových úprav, tepelného zpracování a speciálních technologií zajišťovaných kooperací.

Hlavní náplní je kovoobrábění, převážně kusová či maloseriová zakázková výroba dílů, které jsou omezeny hmotností (ruční manipulace s materiálem tj. do 50kg, vyjímečně težších). Drobnější zámečnická výroba (kostry laviček pro šatny, stolky dle požadavku vesměs pro kalírenské provozy, drobnější svařence- držáky sloupků k montáži na svodidla apod).

Firma spolupracuje s řadou menších firem (doplnění chybějících technologií, ev. hmotnější výrobky, např. ozubárenská výroba, řezání tvaru drátkem, laserem, elektroerosivní obrábění, zajišťování polotovárů řezaných vodním paprskem, laserem, plazmou i konvenčně, možnost zajištení výroby speciálních ložisek, forem na plasty, odlitků, výkovků, větších svařenců vč. jejich opracování apod.).